изоставен

изоставен
прил. - занемарен, напуснат, оставен, захвърлен, пренебрегнат, отритнат, зарязан, бракуван, изолиран
прил. - бедствуващ, мизерствуващ
прил. - безстопанствен
прил. - пуст, безлюден, необитаван, запустял, разрушен
прил. - самотен, нещастен, неутешим
прил. - тъжен, мрачен, безнадежден, сиротен, злочест, натъжен, опечален, печален, нерадостен, скръбен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • брахилогија — (грч. brachy logia) 1. вештина на кратко изразување во говорот и во пишувањето 2. рет. фигура при која привидно и формално е изоставен некој елемент што е важен за излагањето на мислите, но се крие во смислата на реченицата …   Macedonian dictionary

  • артисал — прил. изоставен, напуснат, останал, ненужен …   Български синонимен речник

  • беден — прил. безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав прил. оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък прил. окаян,… …   Български синонимен речник

  • бедствуващ — гл. мизерствуващ, изоставен, напуснат …   Български синонимен речник

  • бездомен — прил. безподслонен, безприютен, безпокривен прил. прокуден, пропъден прил. беззащитен, изоставен, сам, беден прил. несретен, скитнически прил. изгубен, заблуден, безстопанствен …   Български синонимен речник

  • беззащитен — прил. безпомощен, безсилен, немощен, слаб, незащитен, изложен на опасност, изоставен …   Български синонимен речник

  • безлюден — прил. необитаем, ненаселен, пустинен, пуст, обезлюден, изоставен, без хора прил. недостъпен, непроходим, див, девствен прил. необитаван, запустял, занемарен, разрушен …   Български синонимен речник

  • безнадежден — прил. обезсърчителен, отчаян, отчайващ, ненадежден, обезкуражителен, безутешен, тревожен, безизходен прил. изгубен, загубен, безвъзвратен, невъзвратим, изпуснат, изтърван прил. тъжен, мрачен, изоставен, самотен, неутешим, сиротен, нещастен,… …   Български синонимен речник

  • безпаричен — прил. беден, безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав прил. оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък прил.… …   Български синонимен речник

  • безподслонен — прил. бездомен, безприютен, безпокривен прил. прокуден, пропъден прил. беззащитен, изоставен, сам, беден прил. несретен, скитнически …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”